Wooden Spoon’s Journey

Mình quan niệm cuộc sống là một chuỗi năm tháng có hạn sử dụng nhất định, chỉ là mình không biết được ngày hết hạn là lúc nào mà thôi. Đã vậy, mình mong muốn sẽ có một cuộc đời thật sự ý nghĩa bên gia đình, bạn bè để tận hưởng hết những gì mình yêu thích. Và đây chính là nhật ký ghi lại những hành trình đó của mình.

I always think life is a series of months & years with an expiration date, it’s just that you never know the exact date of yourself. So, all I’ve wanted is to live a real & meaningful life with family & friends, to enjoy everything I truly love. And this is my journey diary, noted for my steps in this world.

Câu chuyện của Muỗng Gỗ
How Wooden Spoon 1993 was born
Chuyện sống tối giản & giảm rác thải
Minimalism & Reduce waste

Những mẩu chuyện trong căn bếp
Food stories in my own kitchen
7 ngày ở Tokyo, Nhật Bản
My 7-day journey in Tokyo, Japan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s