Wooden Spoon’s Cookbook

Mình nhìn cuộc sống qua lăng kính của nhà bếp, và của những bữa ăn – chiếc bánh mà mình làm được. Hãy thử đoán xem mình là một con người thế nào thông qua những công thức món ăn bên dưới nhé ?

I view life through a glass of my kitchen, through meals & pieces of cakes that I can make. Let’s play a game: can you guess what kind of person I am through the recipes I’ve written below ?

Những bữa sáng có thể nấu bất kỳ lúc nào
Breakfasts – anytime, anywhere

Món ăn một-nồi hay một-chảo
One-pot or One-pan quick recipes
Món ăn đơn giản (vì chả ai có thể chăm chỉ nấu mãi các món có độ khó cao)
Simple recipes – for the days you never want to get complicated in cooking
Cho người hảo ngọt và không ngại béo thêm một tí 😛
For anyone with a sweet tooth, who never gets scared of getting a bit chubby !