Life of Milktea

Mình có một chú chó bé nhỏ tên là Trà Sữa, tiếng Anh là Milktea. Trà Sữa đã hơn 1 tuổi, rất khôn ngoan và nghe lời mẹ (tuy nhiều lúc cũng náo động cả nhà vì những trò quậy phá của mình). Đây là một dự án cá nhân mình vẽ lại những khoảnh khắc cuộc sống đơn giản, hạnh phúc của Trà Sữa. Nếu bạn muốn xem nhiều hình ảnh hơn, có thể follow Instagram @colourplatter nhé !

I have a dog – his name is Trà Sữa (means Milktea in English). He’s over a year old now, smart boy and usually listens to his mom (though sometimes he also flipped the whole house over due to his “naughty” tricks). This is a personal project of myself drawing the simple, happy life of Milktea. If you want more of my drawings, please follow my Instagram page @colourplatter

Milktea and his mommy (aka me!) in the universe of our own
Milktea and a cup of Boba milk tea
Cooked meat, rice, veggies and kibbles. Plus some homemade dog’s pate sometimes!
His favourite snacks, cookies, sausages, cheese and of course, milk & yogurt ! Lucky us, he doesn’t have lactose intolerance.