Food stories

Những mẩu chuyện nhỏ bé về đồ ăn trong cuộc sống đơn giản của mình, và những quán mình yêu thích hay đã từng ăn qua ở khắp nơi trên thế giới.

A collection of food stories in my simple life, as well as restaurants & cafes I’ve visited around the world.

Merry Christmas from our team !