Digital Art for my world

Ở đây, mình có một thế giới riêng dành cho những suy nghĩ lạ đời, thông qua những bức hình mình vẽ nên.

I created a world of my own crazy thoughts, through the digital art I made.

Life of Milktea

My personal project recording the life of my dog – named Trà Sữa (means Milktea).